Google | Youtube | Al-Ahkam | IslamGRID | Islamic Research Foundation | Palestinkini | Dunia Muslim | Ilmu Sunnah |

Nov 25, 2010

Hati

Hati kita cuma SATU

Ya Allah..
kurniakan kepada kami hati seperti ini..

Hati yang SEDAR
Firman Allah, maksudnya :
"Sesungguhnya (keterangan2 dan peristiwa2) yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati (yang sedar), atau yang menggunakan pendengarannya bersungguh-sungguh (kpd pengajaran itu) dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya."
[surah QAF 50:37]

Hati yang BERSIH
Firman Allah, maksudnya :
"Sesungguhnya berjayalah orang yang menmjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan)."
[surah AS-SYAMS 91:9]

Hati yang LURUS
Firman Allah, maksudnya :
(Mereka berdoa dengan berkata) : "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat-Mu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian-Nya."
[surah ALI-IMRAN 3:8]

...dan...
Engkau PELIHARA daripada kami hati ini..

Hati yang TERHIJAB
Firman Allah, maksudnya : "Dan antara mereka ada yang memperdengarkan kepadamu (al-quran), padahal Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis di atas hati mereka, yang mengahalang mereka daripada memahaminya, dan Kami jadikan pada telinga mereka penyumbat (yang menjadikan mereka tidak dapat mendengar)."
[surah AL-AN'AM 6:25]


Aamiin !

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Transparent Teal Star